S čím potrebujete pomôcť?

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

Nie, sporiteľ môže poberať jeden doživotný a jeden dočasný dôchodok. Jednotlivé typy dôchodkov nemusíte poberať od jedného poskytovateľa, t.j. môžete využiť ponuky od rôznych poskytovateľov.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:55