S čím potrebujete pomôcť?

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

Áno, programový výber je možné poberať z ktorejkoľvek DSS. V prípade, že nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:48