Vývoj fondu

1.76 %
od vzniku (p.a.)
1.79 %
12 mesiacov
-2.30 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
October 20040.033194
November 20050.033845
June 20060.034415
February 20070.035335
October 20070.036115
May 20080.036938
January 20090.038232
September 20090.038682
April 20100.039017
December 20100.039211
July 20110.039563
March 20120.039995
October 20120.040658
June 20130.041178
January 20140.041847
September 20140.043555
May 20150.044505
December 20150.044742
August 20160.046417
April 20170.046502
November 20170.047772
July 20180.047097
March 20190.047011
October 20190.049136
June 20200.049963
February 20210.050517
September 20210.049319
May 20220.046206
December 20220.04484
August 20230.045633
April 20240.046326

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 23. 04. 2024

-2.30 %
Od začiatku roka
-1.04 %
Za 1 mesiac
-0.56 %
Za 3 mesiace
2.86 %
Za 6 mesiacov
1.79 %
Za 1 rok
-2.09 %
Za 3 roky (p.a)
1.76 %
od vzniku (p.a)
NAV 350 320 284,0 €
Cena podielu: 0,046326 €

O fonde

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície. KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie. Fond je vhodný pre konzervatívnych sporiteľov, ktorí od fondu očakávajú pokojný vývoj a istotu spojenú s garanciami DSS.

Spoločnosť je povinná  dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.


Výpočet výkonnosti

Výkonnosť39.56 %
Výkonnosť (p.a)1.72 %

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

2 (na škále 1 - 7)

Dátum založenia:

22. 3. 2005

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Dlhopisové trhy sa v marci hýbali striedavo nahor aj nadol, keď sa trh vrátil k otázke vývoja úrokových sadzieb na oboch brehoch Atlantiku. Na jednej strane ekonomika USA potvrdzuje scenár mäkkého pristátia. Revízia rastu HDP za posledný kvartál minulého roka priniesla zrýchlenie rastu HDP na úrovni 3,4 %. Americká inflácia sa posunula nahor o desatinu percenta na úroveň 3,2 %, trend však ostáva dezinflačný, tzn. miera inflácie klesala z dlhšieho časového pohľadu. Pokles inflácie prirodzene spomaľuje aj v eurozóne, s poslednou hodnotou 2,4 % je bližšie k dvojpercentnému inflačnému cieľu. Navyše ekonomická situácia v Európe nie je tak priaznivá, HDP eurozóny pomerne dlho stagnuje a očakáva sa, že ECB by nemala dlho váhať so znižovaním sadzieb. ECB mierne zmenila rétoriku otvorením diskusie o znižovaní sadzieb na pôde Rady guvernérov. Americká centrálna banka Fed naďalej predpokladá 3 zníženia úrokových sadzieb v tomto roku.

Dlhopisové výnosy počas mesiaca kolísali, mesiac uzavreli s miernym poklesom, čo pomohlo cenám dlhopisov rásť. Konkrétne výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu medzimesačne klesol len o 5 percentuálnych bodov na úroveň 4,2 %. Nemecký štátny dlhopis so splatnosťou 10 rokov klesol o 11,3 bodov na úroveň 2,3 %. Slovenské štátne dlhopisy s rovnakou splatnosťou klesli o 5,2 bodov na úroveň 3,54 %.

Na menových trhoch kurz eura voči americkému doláru poklesol o 0,15 % na úroveň 1,0789 EUR/USD. Česká koruna v marci mierne posilnila, euro voči nej kleslo 0,18 % na hodnotu kurzu 25,296 EUR/CZK.

Fond zaznamenal za marec najsilnejší rast o +0,98 % v kategórii dlhopisových fondov a od vzniku posilnil svoju pozíciu dlhodobej jednotky na trhu ako najvýkonnejší fond medzi garantovanými dôchodkovými fondami. Počas mesiaca nedošlo k výrazným zmenám v zložení portfólia fondu.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumeny

Názov dokumentu