Vývoj fondu

1.78 %
od vzniku (p.a.)
2.22 %
12 mesiacov
2.87 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
October 20040.033194
November 20050.033835
June 20060.034396
February 20070.035292
September 20070.036059
May 20080.036895
December 20080.037824
August 20090.03861
March 20100.038976
October 20100.039151
June 20110.039493
January 20120.039877
August 20120.040435
April 20130.041267
November 20130.041604
July 20140.043136
March 20150.044784
October 20150.044384
May 20160.045641
January 20170.046151
August 20170.047031
April 20180.047994
November 20180.046173
July 20190.048741
March 20200.050692
October 20200.050996
June 20210.049238
January 20220.048367
August 20220.045741
April 20230.045503
November 20230.046127

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 30. 11. 2023

2.87 %
Od začiatku roka
2.27 %
Za 1 mesiac
0.56 %
Za 3 mesiace
1.03 %
Za 6 mesiacov
2.22 %
Za 1 rok
-3.26 %
Za 3 roky (p.a)
1.78 %
od vzniku (p.a)
NAV 388 901 537,4 €
Cena podielu: 0,046127 €

O fonde

KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov.. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Spoločnosť je povinná  dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť38.96 %
Výkonnosť (p.a)1.73 %

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

22. 3. 2005

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

V októbri sa finančné trhy vyvíjali podobne ako posledný kvartál. Dlhopisové trhy odrážali nervozitu vyplývajúcu z rizika recesie v kombinácii so stále prítomnou infláciou a vysokými úrokovými sadzbami. Americká centrálna banka Fed aj európska ECB po dlhej dobe zhodne ponechali sadzby bez zmeny. Fed tak učinil už druhé zasadnutie v rade. Pre ECB to bola prvá pauza v súčasnej sérii zvyšovania sadzieb. Úrokové sadzby najväčších centrálnych bánk sú na vrchole a trh v blízkej dobe neočakáva zmenu sadzieb.

Výnosy amerických štátnych dlhopisoch pokračovali v náraste, a teda ich ceny klesali. Konkrétne výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov prekročil hranicu 5 % a neskôr korigoval mierne nadol. Za október vzrástol výnos do splatnosti o 36 bodov na úroveň 4,9307 %. Vývoj na európskych štátnych dlhopisoch bol stabilnejší. Výnos nemeckých štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov klesol len mierne o 3,4 bodov na úroveň 2,804 % a výnos slovenských štátnych dlhopisov podobne klesol na úroveň 4,038 %.

Kurz eura voči americkému doláru sa pohol iba kozmeticky (+0,02 %) a mesiac uzavrel na hodnote 1,0575 EUR/USD. Voči českej korune si euro polepšilo o 0,59 % na úroveň 24,571 EUR/CZK.

Fond zaznamenal za október mierny pokles o 0,14 %, čo bolo spôsobené najmä nárastom výnosov do splatností a poklesom cien najmä na amerických dlhopisových trhoch. Od začiatku roka sa fond zhodnotil o +0,58 % a od vzniku ostáva dlhodobou jednotkou – najvýkonnejším fondom medzi garantovanými dôchodkovými fondami v druhom pilieri. Počas mesiaca sme zvýšili priemerný rating portfólia. Durácia fondu (citlivosť na zmenu úrokových sadzieb) sa mierne zvýšila na hodnotu 3,75.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začnú realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle www.kooperativadss.sk/zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumeny

Názov dokumentu