Vývoj fondu

1.81 %
od vzniku (p.a.)
2.95 %
12 mesiacov
-0.94 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
October 20040.033194
November 20050.033851
July 20060.034425
February 20070.035361
October 20070.036161
June 20080.036932
February 20090.03825
September 20090.038725
May 20100.038963
December 20100.039252
August 20110.039634
April 20120.040061
November 20120.040788
July 20130.041183
March 20140.042143
October 20140.043826
June 20150.043979
February 20160.044956
October 20160.046574
June 20170.046733
January 20180.048199
September 20180.04703
May 20190.047468
January 20200.048891
August 20200.050348
April 20210.049352
December 20210.049039
July 20220.045699
March 20230.045377
November 20230.045686
July 20240.046971

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 11. 07. 2024

-0.94 %
Od začiatku roka
1.46 %
Za 1 mesiac
1.26 %
Za 3 mesiace
0.14 %
Za 6 mesiacov
2.95 %
Za 1 rok
-1.56 %
Za 3 roky (p.a)
1.81 %
od vzniku (p.a)
NAV 334 442 291,5 €
Cena podielu: 0,046971 €

O fonde

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície. KOOPERATIVA, d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie. Fond je vhodný pre konzervatívnych sporiteľov, ktorí od fondu očakávajú pokojný vývoj a istotu spojenú s garanciami DSS.

Spoločnosť je povinná  dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.


Výpočet výkonnosti

Výkonnosť41.5 %
Výkonnosť (p.a)1.77 %

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
SRI:

2 (na škále 1 - 7)

Dátum založenia:

22. 3. 2005

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Dlhopisovým trhom sa v júni darilo pripísať zisky. Výnosy štátnych dlhopisov prevažne klesali, no vývoj naprieč krajinami bol rozdielny. Hlavný vplyv na pohyb dlhopisových výnosov mali opäť inflačné dáta. Inflácia a inflačné očakávania sú kľúčovým parametrom pri rozhodnutiach centrálnych bankárov o nastavení úrokových sadzieb, od ktorých sa odvíja celý finančný svet - ceny finančných nástrojov, úroky na hypotékach, termínovaných vkladoch a mnohé ďalšie.

V júni znížila Európska centrálna banka úrokové sadzby o 25 bodov na úroveň 4,25 % pre hlavné refinančné operácie. Stalo sa tak prvýkrát v tomto cykle po 9 mesiacoch stálych sadzieb na lokálnych maximách. Okrem ECB sadzby znížilo Česko, Švajčiarsko, Maďarsko alebo Kanada. Americká centrálna banka Fed ponechala sadzby v pásme 5,25 % - 5,50 %. Nestáva sa často, že by ECB konala skôr ako Fed. V tomto prípade ECB mohla začať uvoľňovať menovú politiku skôr z dôvodu bližšieho naplnenia inflačného cieľa a slabšej ekonomike v eurozóne oproti USA. Medzimesačne ceny štátnych dlhopisov vzrástli v USA , Nemecku aj na Slovensku, čo pozitívne vplývalo na výkonnosť fondu. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu medzimesačne klesol o 10,24 percentuálnych bodov k úrovni 4,4 %. Nemecký štátny dlhopis so splatnosťou 10 rokov klesol o 16,6 bodov na úroveň 2,497 %. Výnos slovenských štátnych dlhopisov s rovnakou splatnosťou klesol o 7,2 bodov na úroveň 3,698 %.

Rozdiel vo vývoji priniesli napríklad francúzske štátne dlhopisy keď prezident Macron vyhlásil predčasné parlamentné voľby po sklamaní z výsledkov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Francúzske dlhopisy sa ocitli pod výpredajom z dôvodu obáv, že výsledky národných volieb prinesú nárast politickej nestability v krajine.

Vývoj na devízových trhoch bol ovplyvnený menovo-politickým smerovaním. Euro voči americkému doláru oslabilo o 1,24 % na úroveň 1,0713 EUR/USD. Voči českej korune euro naopak posilnilo o 1,42 % na hodnotu kurzu 25,0370 EUR/CZK.

Fond zaznamenal za jún najsilnejší rast o +0,98 % medzi garantovanými dôchodkovými fondami a od vzniku zvýšil svoju nadvýkonnosť voči ostatným garantovaným dôchodkovým fondom. Počas mesiaca sme obmenili malú časť portfólia za dlhopisové investície s vyšším priemerným ratingom. Všetky cenné papiere tvoriace dlhopisové investície v portfóliu fondu majú ratingovú známku zo škály AAA až A-.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumeny

Názov dokumentu