Vývoj fondu

1.67 %
od vzniku (p.a.)
0.76 %
12 mesiacov
0.62 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
October 20040.033194
November 20050.033831
June 20060.034382
February 20070.035272
September 20070.036029
April 20080.036898
December 20080.037741
July 20090.038587
March 20100.038956
October 20100.039141
May 20110.039465
January 20120.039825
August 20120.04036
March 20130.041172
November 20130.041458
June 20140.043092
February 20150.04459
September 20150.044342
May 20160.045485
December 20160.046152
August 20170.047163
March 20180.047803
October 20180.046584
June 20190.048229
January 20200.049605
September 20200.050268
April 20210.049367
December 20210.049099
July 20220.045278
September 20230.045119

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 28. 09. 2023

0.62 %
Od začiatku roka
-1.44 %
Za 1 mesiac
-1.89 %
Za 3 mesiace
-0.72 %
Za 6 mesiacov
0.76 %
Za 1 rok
-3.79 %
Za 3 roky (p.a)
1.67 %
od vzniku (p.a)
NAV 395 379 919,5 €
Cena podielu: 0,045119 €

O fonde

KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov.. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Spoločnosť je povinná  dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť35.93 %
Výkonnosť (p.a)1.63 %

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

22. 3. 2005

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Posledný letný mesiac priniesol schladenie na finančných trhoch, kde prevládala negatívna nálada. Za poklesmi boli najmä zhoršené ekonomické dáta z Číny a Európy. Nemecká ekonomika stagnovala a vyhliadky na ďalší vývoj sú slabé. Naopak ekonomika USA stále ostáva v relatívne dobrej kondícii. 

Centrálne banky v auguste nezasadali a ani sympózium centrálnych bankárov v Jackson Hole neprinieslo zásadné prekvapenia. Aktuálne sme na konci cyklu zvyšovania sadzieb. Neznamená to však, že sadzby ešte nemôžu rásť, čo bude závisieť od prichádzajúcich dát o inflácii, hospodárskom raste a trhu práce. Americká centrálna banka Fed si necháva otvorený priestor na možné zvýšenie sadieb v tomto roku. Prioritou ostáva 2-percentný inflačný cieľ. Inflácia v USA mierne vzrástla na 3,2%. Išlo o prvý medzimesačný nárast od polovice minulého roka. V eurozóne ostala inflácia na nezmenenej úrovni 5,3%. 

Pokračujúci jastrabí tón v menovej politike USA napomohol k posunu výnosov amerických štátnych dlhopisov nahor. Výnosy na amerických štátnych dlhopisoch pri dlhších splatnostiach rástli, čo znamená, že ich ceny klesali. Konkrétne výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol na úroveň 4,1081 %. V Európe výnosy mierne poklesli. Výnos nemeckých a slovenských štátnych dlhopisov so splatnosťou 10 rokov klesli na úroveň 2,462 % a 3,632 %.

Americký dolár posilnil voči väčšine zahraničných mien. Euro oslabilo voči USD o 1,40 % na úroveň 1,0843 EUR/USD. Voči českej korune si euro polepšilo o 0,76% na úroveň 24,066 EUR/CZK.

Fond zaznamenal za august miernu korekciu o 0,31 %, čo bolo spôsobené najmä nárastom výnosov do splatností a poklesom cien na dlhopisových trhoch. Od začiatku roka sa fond zhodnotil o +2,29 % a od vzniku ostáva dlhodobou jednotkou medzi garantovanými dôchodkovými fondami. Počas mesiaca sme obmenili časť dlhopisových ETF a prolongovali termínované vklady.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začnú realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle www.kooperativadss.sk/zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumeny

Názov dokumentu