Vývoj fondu

1.76 %
od vzniku (p.a.)
-0.84 %
12 mesiacov
1.81 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
October 20040.033194
October 20050.033818
June 20060.034362
January 20070.035232
August 20070.035956
April 20080.036859
November 20080.037659
June 20090.038591
February 20100.038902
September 20100.039098
April 20110.039369
November 20110.0398
June 20120.040214
January 20130.040894
September 20130.041002
April 20140.042443
November 20140.043985
July 20150.044059
February 20160.044911
September 20160.046464
May 20170.046811
December 20170.04787
July 20180.047109
March 20190.047051
October 20190.049445
May 20200.049365
January 20210.051007
August 20210.049579
March 20220.04743
October 20220.044206
June 20230.04565

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 08. 06. 2023

1.81 %
Od začiatku roka
-0.05 %
Za 1 mesiac
1.29 %
Za 3 mesiace
0.51 %
Za 6 mesiacov
-0.84 %
Za 1 rok
-2.57 %
Za 3 roky (p.a)
1.76 %
od vzniku (p.a)
NAV 421 534 763,1 €
Cena podielu: 0,045650 €

O fonde

KOOPERATIVA d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov.. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Spoločnosť je povinná  dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť37.52 %
Výkonnosť (p.a)1.72 %

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

2/nízke riziko (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

22. 3. 2005

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Pozornosť trhov sa v máji sústredila na americký dlhový strop. Zrod dohody o navýšení dlhového stropu bol náročný, avšak investori si už zvykli na dramatické rokovania a boli si viac-menej istí, že strop sa opäť navýši. Varovný prst však zdvihla ratingová agentúra Fitch, ktorá znížila výhľad ratingu USA na negatívny, pretože sa zvýšila pravdepodobnosť technického bankrotu krajiny.

V máji zasadali hlavné centrálne banky. Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávaní zvýšila sadzby o 25 bodov na úroveň 3,75 % pre hlavné refinančné operácie. ECB zdvihla sadzby už siedmykrát v rade a mieni vo zvyšovaní sadzieb pokračovať z dôvodu stále vysokej inflácie, aj keď sa spomalilo tempo zvyšovania úrokov. ECB taktiež uviedla, že od júla prestane reinvestovať splatené istiny v rámci programu APP (Asset Purchase Program), ktorý začal v roku 2015. V rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (PEPP) bude reinvestovať istinu zo splatených dlhopisov minimálne do konca roka 2024. Čisté nákupy cenných papierov pri oboch programoch skončili už v minulom roku. Americká centrálna banka (Fed) zvýšila sadzby taktiež o 25 bodov do pásma 5,00 % - 5,25 %. Aj Fed mieni pokračovať v prísnej menovej politike. Zdá sa, že s infláciou bude bojovať, kým ekonomika bude odolávať recesii. Jastrabí tón Fed-u pomáha udržiavať robustný trh práce.

Kým o recesii v USA sa stále špekuluje, do Európy už dorazila. HDP Nemecka za prvý kvartál bol z +0,1 % revidovaný na -0,3 % a Nemecko sa dostalo do technickej recesie (pokles HDP 2 štvrťroky po sebe). Nálada sa zhoršila v priemysle, stavebníctve aj maloobchode. Opadol aj optimizmus z oživenia čínskej ekonomiky, ktoré podľa dát bolo ťahané službami.

Dlhopisové trhy sa vyvíjali zmiešane. Kým výnosy amerických dlhopisov rástli a ich ceny inverzne klesali, európske dlhopisy si dokázali, najmä v druhej polovici mesiaca, pripísať zisky pri poklese výnosov do splatnosti. Americká výnosová krivka sa posunula nahor po jastrabích vyjadreniach Fed-u a komplikovaných rokovaniach o dlhovom strope. Výnos 10-ročného amerického štátneho dlhopisu medzimesačne vzrástol o 22,06 bodov na úroveň 3,6426 %. Pri rovnakej splatnosti 10 rokov mierne poklesli výnosy nemeckých a slovenských štátnych dlhopisov na úroveň 2,28 % a 3,544 %. Podobný scenár písali aj korporátne dlhopisy - americké zaznamenali straty, európske naopak zisky.

Euro oslabovalo voči väčšine sledovaných mien, hlavným impulzom bola technická recesia v Nemecku a dolár zas ťažil z faktu, že zvyšovaniu sadzieb v USA ešte nemusí byť koniec. Vývoj menových párov za máj: EUR/USD -2,99 %, EUR/GBP -2,00 %, EUR/CHF -1,22 %, EUR/CZK +0,83 %, EUR/CNY -0,42 %.

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond zaznamenal za máj mierny pokles o -0,06 %. Od začiatku roka sa zhodnotil o +1,82 % a od vzniku ostáva najvýkonnejším garantovaným fondom. Počas mesiaca nenastali zmeny v zložení portfólia fondu.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začnú realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle www.kooperativadss.sk/zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumeny

Názov dokumentu