Chcete viac ako len II. pilier?

Môžete to vyriešiť tým, že si dôchodok navýšite prostredníctvom dobrovoľných príspevkov. Každý sporiteľ má možnosť prispievať si na svoj osobný dôchodkový účet príspevkami navyše.

S dobrovoľnými príspevkami vám môže pomôcť aj zamestnávateľ, všetko je na vašej dohode. Ak chcete mať nad výškou dobrovoľných príspevkov maximálnu kontrolu, odvádzať si ich do II. piliera môžete aj sami. 

Príspevky si chcem posielať sám/sama
 • Dobrovoľné príspevky môžete posielať bankovým prevodom na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX,

 • ako variabilný symbol uveďte rodné číslo sporiteľa,

 • ako špecifický symbol môžete uviesť číslo zmluvy (tento údaj je nepovinný),

 • určujete si výšku a frekvenciu svojho dobrovoľného príspevku. Môžete si ho kedykoľvek neobmedzene zmeniť.

Príspevky chcem posielať prostredníctvom zamestnávateľa
 • Ako zamestnanec môžete so zamestnávateľom uzatvoriť písomnú dohodu o odvádzaní dobrovoľných príspevkov na svoj osobný dôchodkový účet,

 • vaše dobrovoľné príspevky bude zamestnávateľ odvádzať na účet IBAN SK74 7500 0000 0002 5514 1403, BIC/SWIFT: CEKOSKBX,

 • ako variabilný symbol zamestnávateľ uvedie rodné číslo sporiteľa,

 • zmenu výšky príspevku si sporiteľ musí dohodnúť so zamestnávateľom.

Každá DSS má voči sporiteľovi určité povinnosti pri platení dobrovoľných príspevkov

 • Nesmie voči sporiteľovi uplatňovať sankcie, pokiaľ sa sporiteľ rozhodne prestať platiť dobrovoľné príspevky,
 • raz ročne zasiela sporiteľovi súčet zaplatených dobrovoľných príspevkov,
 • pokiaľ sa DSS nepodarí všetkými dostupnými prostriedkami identifikovať platiteľa dobrovoľného príspevku, tento príspevok musí vrátiť na účet, z ktorého platba prišla,
 • v prípade ukončenia postavenia sporiteľa, musí vrátiť zaplatené dobrovoľné príspevky na účet sporiteľa.

Dôchodková kalkulačka

Na fonde záleží! Poďme si to prepočítať a porovnať

rokov
0%
0%
100%
0%
100%
100%

Suma na vašom dôchodkovom účte po dosiahnutí 64 rokov

140 887,39 €
Založiť online

Doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.