Vývoj fondu

7.43 %
od vzniku (p.a.)
1.26 %
12 mesiacov
8.27 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
April 20120.033194
August 20120.034887
December 20120.036121
May 20130.039297
September 20130.040179
February 20140.041349
June 20140.043932
November 20140.043331
March 20150.050474
August 20150.050706
December 20150.045501
May 20160.044325
September 20160.047472
February 20170.051278
June 20170.054147
November 20170.054258
March 20180.054254
August 20180.057802
December 20180.05466
May 20190.059959
September 20190.061419
January 20200.062946
June 20200.057398
October 20200.059211
March 20210.067501
July 20210.073565
December 20210.077724
April 20220.075112
September 20220.072761
January 20230.07065
June 20230.07378

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 08. 06. 2023

8.27 %
Od začiatku roka
3.34 %
Za 1 mesiac
1.42 %
Za 3 mesiace
4.42 %
Za 6 mesiacov
1.26 %
Za 1 rok
7.92 %
Za 3 roky (p.a)
7.43 %
od vzniku (p.a)
NAV 165 738 892,5 €
Cena podielu: 0,073780 €

O fonde

Fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť122.27 %
Výkonnosť (p.a)7.4 %

Stratégia

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond kopíruje akciový index MSCI world index (Bloomberg ticker – MSDEWIN Index, tvorca MSCI) a Barclays QUANTIC Global E Index (Bloomberg ticker – BXIIQUAE Index, tvorca Barclays). Prvý index sleduje výkonnosť svetového akciového indexu zameraného na rozvinuté akciové trhy (primárne veľké a stredne veľké spoločnosti) a druhý index sleduje výkonnosť pravidelne sa meniaceho koša ekologických akcií, ktorý je prehodnocovaný na základe kvantitatívneho prístupu DeepData vyhodnocujúceho potenciál najvyššej miery návratnosti spoločností s environmentálnym hodnotením. Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť.

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

4/zvýšené riziko (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

23. 4. 2012

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Pozornosť trhov sa v máji sústredila na americký dlhový strop. Zrod dohody o navýšení dlhového stropu bol náročný, avšak investori si už zvykli na dramatické rokovania a boli si viac-menej istí, že strop sa opäť navýši. Varovný prst však zdvihla ratingová agentúra Fitch, ktorá znížila výhľad ratingu USA na negatívny, pretože sa zvýšila pravdepodobnosť technického bankrotu krajiny.

V máji zasadali hlavné centrálne banky. Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávaní zvýšila sadzby o 25 bodov na úroveň 3,75 % pre hlavné refinančné operácie. ECB zdvihla sadzby už siedmykrát v rade a mieni vo zvyšovaní sadzieb pokračovať z dôvodu stále vysokej inflácie, aj keď sa spomalilo tempo zvyšovania úrokov. Americká centrálna banka (Fed) zvýšila sadzby taktiež o 25 bodov do pásma 5,00 % - 5,25 %. Aj Fed mieni pokračovať v prísnej menovej politike. Zdá sa, že s infláciou bude bojovať, kým ekonomika bude odolávať recesii. Jastrabí tón Fed-u pomáha udržiavať robustný trh práce.

Kým o recesii v USA sa stále špekuluje, do Európy už dorazila. HDP Nemecka za prvý kvartál bol z +0,1 % revidovaný na -0,3 % a Nemecko sa dostalo do technickej recesie (pokles HDP 2 štvrťroky po sebe). Nálada sa zhoršila v priemysle, stavebníctve aj maloobchode. Opadol aj optimizmus z oživenia čínskej ekonomiky, ktoré podľa dát bolo ťahané službami.

Výsledková sezóna firiem sa blížila ku koncu. Z indexu S&P 500 odreportovali finančné výkazy takmer všetky spoločnosti. Približne 3/4 z nich priniesli lepšie dáta ako sa očakávalo, avšak v podobe menšieho poklesu ziskov oproti predpokladom. Najväčšie pozitívne prekvapenie priniesla technologická firma Nvidia, a spolu s ďalšími firmami z oblasti umelej inteligencie sa technologický sektor stal víťazom mesiaca. Druhým sektorom, ktorý ukončil máj v pluse, boli komunikačné služby. Ostatné sektory skončili v červených číslach, najviac strácal energetický sektor. Dôvodom bol pokles cien energií a obavy z hospodárskeho útlmu. Z regionálneho hľadiska sa darilo len Japonsku a v zelených číslach ostala Severná Amerika. Ostatné regióny zaznamenali straty.

Hlavné svetové akciové indexy sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 +0,25 %, DOW JONES -3,49 %, NASDAQ +7,61 %, RUSSELL 2000 - 1,09 %, európske akciové indexy: EURO STOXX 50 -3,24 %, STOXX EUROPE 600 -3,19 %, DAX -1,62 %, FTSE 100 -5,39 %, CAC 40 -5,24 %, ázijské akciové indexy: Nikkei 225 +7,04 %, Hang Seng -8,35 %, index rozvinutých trhov: MSCI World -1,25 %, index rozvíjajúcich sa trhov: MSCI EM -1,90 %.

Euro oslabovalo voči väčšine sledovaných mien, hlavným impulzom bola technická recesia v Nemecku a dolár zas ťažil z faktu, že zvyšovaniu sadzieb v USA ešte nemusí byť koniec. Vývoj menových párov za máj: EUR/USD -2,99 %, EUR/CAD -2,83 %, EUR/GBP -2,00 %, EUR/CHF -1,22 %, EUR/JPY -0,75 %.

Indexový fond vzrástol v máji o +1,05 %, a od začiatku roka dosiahol zisk +6,21 %. Počas mája sme odpredali ETF (ktoré boli súčasťou akciového fondu zlúčeného do indexového fondu) a voľné peňažné prostriedky rozinvestovali medzi dva ETF fondy kopírujúce vývoj indexov v referenčnej hodnote.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začnú realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle www.kooperativadss.sk/zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme?

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumenty

Názov dokumentu