Vývoj fondu

7.28 %
od vzniku (p.a.)
6.21 %
12 mesiacov
8.72 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
April 20120.033194
August 20120.035428
January 20130.036929
May 20130.039284
October 20130.039776
March 20140.041757
July 20140.043444
December 20140.04485
April 20150.050121
September 20150.046097
February 20160.041783
June 20160.045933
November 20160.048699
March 20170.053001
August 20170.051626
January 20180.05561
May 20180.057207
October 20180.055407
March 20190.057502
July 20190.061156
December 20190.062307
May 20200.053999
September 20200.058275
February 20210.066869
June 20210.071637
November 20210.077911
March 20220.076416
August 20220.078121
January 20230.069661
September 20230.074082

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 22. 09. 2023

8.72 %
Od začiatku roka
0.37 %
Za 1 mesiac
0.47 %
Za 3 mesiace
4.90 %
Za 6 mesiacov
6.21 %
Za 1 rok
8.61 %
Za 3 roky (p.a)
7.28 %
od vzniku (p.a)
NAV 199 187 251,7 €
Cena podielu: 0,074082 €

O fonde

Fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť123.18 %
Výkonnosť (p.a)7.24 %

Stratégia

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond kopíruje akciový index MSCI world index (Bloomberg ticker – MSDEWIN Index, tvorca MSCI) a Barclays QUANTIC Global E Index (Bloomberg ticker – BXIIQUAE Index, tvorca Barclays). Prvý index sleduje výkonnosť svetového akciového indexu zameraného na rozvinuté akciové trhy (primárne veľké a stredne veľké spoločnosti) a druhý index sleduje výkonnosť pravidelne sa meniaceho koša ekologických akcií, ktorý je prehodnocovaný na základe kvantitatívneho prístupu DeepData vyhodnocujúceho potenciál najvyššej miery návratnosti spoločností s environmentálnym hodnotením. Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť.

Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

4/zvýšené riziko (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

23. 4. 2012

Depozitár fondu:

ČSOB, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Posledný letný mesiac priniesol schladenie na finančných trhoch, kde prevládala negatívna nálada. Za poklesmi boli najmä zhoršené ekonomické dáta z Číny a Európy. Nemecká ekonomika stagnovala a vyhliadky na ďalší vývoj sú slabé. Naopak ekonomika USA stále ostáva v relatívne dobrej kondícii. 

Centrálne banky v auguste nezasadali a ani sympózium centrálnych bankárov v Jackson Hole neprinieslo zásadné prekvapenia. Aktuálne sme na konci cyklu zvyšovania sadzieb. Neznamená to však, že sadzby ešte nemôžu rásť, čo bude závisieť od prichádzajúcich dát o inflácii, hospodárskom raste a trhu práce. Americká centrálna banka Fed si necháva otvorený priestor na možné zvýšenie sadieb v tomto roku. Prioritou ostáva 2-percentný inflačný cieľ. Inflácia v USA mierne vzrástla na 3,2%. Išlo o prvý medzimesačný nárast od polovice minulého roka. V eurozóne ostala inflácia na nezmenenej úrovni 5,3%. 

Pokračujúci jastrabí tón v menovej politike USA napomohol k posunu výnosov amerických štátnych dlhopisov nahor. To negatívne vplývalo aj na akciové trhy, ktoré reflektovali drahšie financovanie dlhov. Sériu poklesov na akciových trhoch prerušil záver výsledkovej sezóny firiem, ktorá celkovo prekonala očakávania trhu. Akciové indexy ukončili august so stratou. Z regionálneho hľadiska najväčší pokles zaznamenala Latinská Amerika a Ázia, najmenej poklesla Severná Amerika. Zo sektorov skončili ako jediné so ziskom technológie, ostatné sektory zaznamenali straty, najvýraznejšie sektor verejných služieb. 

Hlavné svetové akciové indexy sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 -1,77 %, DOW JONES -2,36 %, NASDAQ -1,62 %, RUSSELL 2000 -5,17 %; európske akciové indexy: EURO STOXX 50 -3,90 %, STOXX EUROPE 600 -2,79 %, DAX -3,04 %, FTSE 100 -3,38 %, CAC 40 -2,42 %; ázijské akciové indexy: Nikkei 225 -1,67 %, Hang Seng -8,45 %; index rozvinutých trhov MSCI World -2,55 %, index rozvíjajúcich sa trhov MSCI EM -6,36 %.

Euro oslabilo voči americkému doláru o 1,40 % na úroveň 1,0843 EUR/USD. Voči ostatným sledovaným menám sa kurz vyvíjal nasledovne: EUR/CHF -0,09 %, EUR/CAD +0,98 %, EUR/JPY +0,86 %, EUR/CNY +0,20 %.

Fond zaznamenal za august mierny pokles o 1,11 %. Od začiatku roka sa zhodnotil o +12,08 %. Počas mesiaca nedošlo k zmenám v zložení fondu. Krátkodobo voľné peňažné prostriedky sme uložili na termínovaný vklad.

Národná rada SR schválila 8. novembra 2022 novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Niektoré úpravy začali platiť už od 1. januára 2023, ďalšie od 1. mája 2023. Od 1. júla 2023 sa začnú realizovať presuny úspor do indexového fondu v rámci „Predvolenej investičnej stratégie“. Všetky zmeny v 2. pilieri nájdete na našom webovom sídle www.kooperativadss.sk/zmeny.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme?

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumenty

Názov dokumentu