Vývoj fondu

8.12 %
od vzniku (p.a.)
17.63 %
12 mesiacov
5.91 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
April 20120.033194
August 20120.035146
January 20130.037082
June 20130.037499
November 20130.041104
March 20140.042478
August 20140.043365
January 20150.046508
June 20150.049005
November 20150.04856
April 20160.043888
August 20160.047913
January 20170.051363
June 20170.053629
November 20170.054265
April 20180.053261
August 20180.058515
January 20190.055365
June 20190.060035
November 20190.062479
April 20200.053131
August 20200.059278
January 20210.064731
June 20210.070972
November 20210.077911
April 20220.076714
August 20220.074763
January 20230.072328
June 20230.075371
November 20230.073144
April 20240.084761

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 23. 04. 2024

5.91 %
Od začiatku roka
-3.30 %
Za 1 mesiac
4.87 %
Za 3 mesiace
18.72 %
Za 6 mesiacov
17.63 %
Za 1 rok
6.47 %
Za 3 roky (p.a)
8.12 %
od vzniku (p.a)
NAV 316 334 258,9 €
Cena podielu: 0,084761 €

O fonde

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť155.35 %
Výkonnosť (p.a)8.08 %

Stratégia

Indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:

  1. S&P 500 ESG Index
  2. BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
  3. NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
  4. NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
  5. ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index

Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d. f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
SRI:

4 (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

23. 4. 2012

Depozitár fondu:

Československá obchodná banka, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Štruktúra fondu

Prvý kvartál roku 2024 máme za sebou a pre akciové trhy ho môžeme zhodnotiť ako veľmi úspešný. Rizikovým aktívam sa darilo rásť už päť mesiacov v rade a najznámejšie akciové indexy aj v marci prekonávali nové historické maximá. Rozmach firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie ťahal nahor globálne akciové trhy. Pokrok v AI naďalej vytvára pozitívne investičné prostredie aj z dlhodobého hľadiska. Svetový akciový index MSCI World si v marci pripísal zisk 2,98 %, rozvíjajúce sa trhy merané akciovým indexom MSCI Emerging Markets vzrástli o 1,91 %. Marec priniesol zelené čísla pre všetky regióny aj sektory. Akcioví investori nepotrebovali ani nový driver, rast bol jednoducho stádovitý a ťahúňmi ostali pozitívne očakávania o vývoji (najmä americkej) ekonomiky, pričom sa nevytratila chuť investovať do rizikových aktív. Inflácia v USA stúpla o desatinu percenta na 3,2%, v eurozóne naopak mierne klesla na 2,4%. Ekonomika v eurozóne naďalej stagnovala.

Hlavné svetové akciové indexy sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 +3,10 %, DOW JONES +2,08 %, NASDAQ 100 +1,17 %, RUSSELL 2000 +3,39 %; európske akciové indexy: EURO STOXX 50 +4,22 %, STOXX EUROPE 600 +3,65 %, DAX +4,61 %, FTSE 100 +4,23 %, CAC 40 +3,51 %; ázijské akciové indexy: Nikkei 225 +2,56 %, Hang Seng +0,18 %. Výkonnosti indexov sú uvedené v lokálnych menách.

Na menových trhoch poklesol kurz eura voči americkému doláru o 0,15% na hodnotu 1,0789 EUR/USD. Voči ostatným sledovaným sa kurz eura posunul nasledovne: EUR/GBP -0,15%, EUR/CHF +1,78 %, EUR/CAD -0,44 %, EUR/JPY +0,75 %, EUR/CNY +0,32 %.

Fond zaznamenal za marec rast o +3,52 % a priebežne dosahoval nové historické maximá hodnoty dôchodkovej jednotky. Počas mesiaca nedošlo k výrazným zmenám vo fonde.

Od roku 2024 tvorí fond nová referenčná hodnota, zameraná na ESG, (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Investície vo fonde sa zameriavajú na zelené energie, klimatické technológie, elektromobilitu, umelú inteligenciu, Big Data, a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Od zmeny očakávame vyššie zhodnotenie pri rovnakej miere rizika.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme?

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumenty

Názov dokumentu