Čo potrebujete zmeniť?

Väčšinu zmien v II. pilieri u nás viete vykonať pohodlne, online, prostredníctvom aplikácie Online dôchodok. Stačí pár klikov a je to vybavené. Máte však aj iné možnosti.

  • po prihlásení do Online dôchodku,

  • pošlite nám e-mail so žiadosťou na info@dsskoop.sk a nezabudnite priložiť kópiu svojho občianskeho preukazu z oboch strán,

  • osobne na obchodných miestach poisťovne Kooperativa.

Zmenu nám tiež môžete poslať poštou

O každú zmenu v zmluve môžete požiadať aj písomne. Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť s konkrétnou zmenou pošlite prosím doporučene k nám: 

KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.

Štefanovičova 4

811 04 Bratislava

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.