Ako funguje online dôchodok?


Online dôchodok je pohodlnejšou cestou k vašim úsporám. Prehľad o tom, koľko ste si nasporili, máte vždy po ruke a na jednom mieste. Vstúpiť doň môžete kliknutím na „Online dôchodok“ alebo ho nájdete vždy v pravom hornom rohu našej stránky. 

Aby ste mohli využívať Online dôchodok, musíte mať uzatvorenú zmluvu o dôchodkovom sporení s Kooperativa DSS. Tú môžete vyplniť pohodlne online.

Nájdete tam:

 • Prehľad o výške nasporenej sume.

 • Pomer rozloženia svojich dôchodkových fondov.

 • Detail svojej zmluvy vrátane osobných údajov či oprávnenej osoby.

 • Výpisy z osobného dôchodkového účtu, vrátane ročných a mimoriadnych výpisov. 

 • V doručenej pošte tiež vidíte všetky transakcie vykonané vo vašom účte.

Čo všetko môžete v Online dôchodku robiť?

 • Môžete meniť pomer rozloženia svojich dôchodkových fondov.

 • Zmeniť povinné rozdelenie majetku.

 • Navýšiť si nasporenú sumu vďaka dobrovoľným príspevkom.

 • Meniť alebo zrušiť svoju oprávnenú osobu.

 • Vykonať akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov (trvalý pobyt, korešpondenčná adresa, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, heslo).

Čo v prípade, ak svoje heslo na prihlásenie zabudnete?

 • V prípade ak heslo na prihlásenie zabudnete, je možné ho resetovať a zadať nové. Podmienkou pre reset hesla je zaevidovanie e-mailovej adresy. Na túto zaevidovanú e-mailovú adresu vám bude zaslaný e-mail s potrebnými informáciami.

 • E-mailovú adresu si môžete zaevidovať v ktoromkoľvek obchodnom mieste alebo nám pošlite mail so žiadosťou na info@dsskoop.sk s fotokópiou svojho občianskeho preukazu z oboch strán. 

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.