S čím potrebujete pomôcť?

Čo ak mi žiadna poisťovňa neponúkne doživotný dôchodok?

Ak vám žiadna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu. Všetky dostupné ponuky, či už na dočasný dôchodok alebo programový výber budú uvedené v ponukovom liste, ktorý dostanete zo Sociálnej poisťovne.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:56