S čím potrebujete pomôcť?

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať žiadnu ponuku?

Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete si to ešte nechať prejsť hlavou a opätovne požiadať o dôchodok neskôr. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:50