S čím potrebujete pomôcť?

Čo ak som si platil aj dobrovoľné príspevky?

Ak ste si platili dobrovoľné príspevky, môžete tieto použiť buď na zvýšenie hodnoty osobného dôchodkového účtu pre účely vystavenia certifikátu, alebo si ich môžete dať vyplatiť prostredníctvom programového výberu.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:58