Dokumenty

Kategória:

Tlačivá a žiadosti

Plnomocenstvo
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Plnomocenstvo
Platnosť od 14. 05. 2024
14. 05. 2024-
Zmeny v zmluvách
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
14. 05. 2024-
14. 05. 2024-
Vyplácanie výnosu/prevod peňazí
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Dohoda o vyplácaní výnosu
Platnosť od 14. 05. 2024
14. 05. 2024-
14. 05. 2024-
Podanie sťažnosti
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Tlačivo na podanie sťažnosti
Platnosť od 14. 05. 2024
14. 05. 2024-