Dokumenty

Kategória:

Tlačivá a žiadosti

Zmeny v zmluvách
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 06. 2023-
01. 05. 2023-
Vyplácanie výnosu/prevod peňazí
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Dohoda o vyplácaní výnosu
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-
01. 06. 2023-
Podanie sťažnosti
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Tlačivo na podanie sťažnosti
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-