Dokumenty

Kategória:

Dôchodkové fondy

Dlhopisový garantovaný d.f.
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Kľúčové informácie o fonde
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-
Mesačná správa
Platnosť od 31. 08. 2023
31. 08. 2023-
Polročná správa
Platnosť od 01. 05. 2023 do 30. 08. 2023
01. 05. 202330. 08. 2023
Polročná správa ku dňu 30.06.2023
Platnosť od 31. 08. 2023
31. 08. 2023-
Ročná správa
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-
01. 06. 2023-
01. 06. 2023-
Štatút fondu
Platnosť od 01. 06. 2023
01. 06. 2023-
Indexový negarantovaný d.f.
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
Kľúčové informácie o fonde
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-
Mesačná správa
Platnosť od 31. 08. 2023
31. 08. 2023-
Polročná správa
Platnosť od 01. 05. 2023 do 30. 08. 2023
01. 05. 202330. 08. 2023
Polročná správa ku dňu 30.06.2023
Platnosť od 31. 08. 2023
31. 08. 2023-
Ročná správa
Platnosť od 01. 05. 2023
01. 05. 2023-
01. 06. 2023-
01. 06. 2023-
Štatút fondu
Platnosť od 01. 06. 2023
01. 06. 2023-