S čím potrebujete pomôcť?

Končí mi rodičovská dovolenka, mám to niekomu ohlásiť?

Mamičky, ktoré boli v čase rodičovskej dovolenky prihlásené na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa ako poistenci štátu, majú povinnosť sa po opätovnom nástupe do zamestnania (prípadne práce na dohodu), a to aj počas rodičovskej dovolenky, sa z tohto poistenia odhlásiť. Poistencami štátu nemôžu byť, ak sú opäť dôchodkovo poistené, napr. ako zamestnanci. Ako poistenci štátu sa z dôchodkového poistenia odhlasujú prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – odhláška v pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej sa prihlasovali.

Práve neodhlásenie sa z dôchodkového poistenia môže spôsobiť, že Sociálna poisťovňa, ktorá postupuje príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) automaticky, postupuje poistenkyni príspevky súčasne z poistného vzťahu zamestnanec a neoprávnene aj ako poistencovi štátu. Ak Sociálna poisťovňa túto skutočnosť zistí, prestane príspevky do II. piliera postupovať vôbec, a to až do zúčtovania neoprávnene postúpených príspevkov s príspevkami, ktoré poistenkyni patria.

Sociálna poisťovňa preto odporúča mamičkám, ktorým príspevky do II. piliera nepostupuje, aby si ešte predtým, ako budú túto skutočnosť oznamovať, overili, či sa z dôchodkového poistenia ako poistenci štátu včas odhlásili.

Aktualizácia: 11.05.2023 13:04