S čím potrebujete pomôcť?

Čo je daňová úľava, resp. daňové zvýhodnenie pre sporiteľa?

V roku 2017 došlo k zmene a dobrovoľné príspevky zaplatené na starobné dôchodkové sporenie od tohto momentu nie sú viac daňovo uznateľnou položkou. Daňové zvýhodnenie dobrovoľných príspevkov do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) bolo možné len do konca roka 2016, t.j. uvedené daňové zvýhodnene si mal sporiteľ možnosť uplatniť posledný krát za rok 2016.

Aktualizácia: 11.05.2023 12:52